Engeland ligt links en Nederland rechts. Links op de foto zie je een stukje zonnepaneel van het ISS ruimte station